TipEtten-Leur TipEtten-Leur TipEtten-Leur

Uw mening over Etten-Leur Aanmelden

15-10-2019

Rookvrije generatie

Publieke raadpleging onder de inwoners in Etten-Leur over rookvrije generatie

Roken in Etten-Leur: op weg naar een rookvrije generatie?
 
Sinds 1 juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod in de horeca. Ondanks dit rookverbod, werd er een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. Vorige maand werd door de Hoge Raad besloten dat deze speciaal aangewezen rookruimtes - zoals rookruimtes in cafés, restaurants en discotheken - per direct moeten worden gesloten. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg zich af hoe de inwoners van Etten-Leur over deze beslissing dachten. Zijn ze het eens met het besluit van de Hoge Raad?
 
Uit de resultaten van het onderzoek is naar voren gekomen dat 44% van de respondenten het niet eens is met de volgende stelling: ‘Het is goed dat er nu ook een verbod komt op de rookruimtes in de horecagelegenheden’. Tegenstanders van het rookverbod beargumenteren veelal dat horecaondernemers nu eenmaal hebben geïnvesteerd in de rookruimtes. Daarnaast zou een verbod op de rookruimtes niet voor vermindering van rokers zorgen.
De campagne; de rookvrije generatie
 
Toch zijn er nog genoeg plekken – zoals sportverenigingen, schoolpleinen en speelplekken – waar nog gerookt kan worden. Om kinderen in een rookvrije wereld op te laten groeien, is de campagne rookvrije generatie opgezet. Inwoners van Etten-Leur werd gevraagd wat volgens hen de oplossing is om een rookvrije generatie te stimuleren. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat er meer bewustzijn moet worden gecreëerd over de negatieve effecten van roken. Daarnaast vond een kleiner gedeelte van de respondenten dat sigaretten en andere rookwaren duurder moeten worden gemaakt en roken op meer plekken verboden moet worden.
 
 
 
Het onderzoek van TipEtten-Leur naar de naar de rookvrije generatie is ingevuld door 159 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Etten-Leur. Hierdoor zijn de resultaten momenteel nog indicatief en niet representatief.

Download resultaten