TipEtten-Leur TipEtten-Leur TipEtten-Leur

Uw mening over Etten-Leur Aanmelden

15-10-2019

Veiligheid

Publieke raadpleging onder de inwoners van Etten-Leur over veiligheid

Inwoners voelen zich – ondanks de vernielingen – nog steeds veilig

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor het thema veiligheid. Hoewel de ene inwoner zich echter sneller onveiliger voelt dan de andere inwoner, gaat veiligheid ons allemaal aan. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipEtten-Leur naar dit thema.

Uit het onderzoek blijkt dat 74% van de respondenten zich veilig voelt de eigen buurt. Slechts een klein deel van de respondenten, te weten 8%, geeft aan zich onveilig te voelen in de buurt waar ze wonen.

Gezien Etten-Leur de laatste tijd geconfronteerd is door een spoor aan vernielingen, is daarnaast aan de respondenten gevraagd of ze door het vandalisme van de afgelopen weken alerter zijn geworden waar ze de auto parkeren. Ruim 38% van de respondenten geeft aan zich hiervan bewust te zijn.

Benieuwd naar hoe inwoners denken een dergelijke vorm van vandalisme (het inslaan van autoruiten) terug zouden willen dringen? Lees hieronder de volledige rapportage.

Het onderzoek van TipEtten-Leur naar de veiligheid in de eigen buurt is ingevuld door 159 respondenten, woonachtig of werkzaam in de gemeente Etten-Leur. Hierdoor zijn de resultaten momenteel nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van Tip zijn te lezen op www.TipEtten-Leur.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipEtten-Leur.


Download resultaten