TipEtten-Leur TipEtten-Leur TipEtten-Leur

Uw mening over Etten-Leur Aanmelden

28-01-2020

Vuurwerk

Onderzoek onder de inwoners van Etten-Leur over vuurwerk

PERSBERICHT

Horst, 18 februari 2020

Meningen verdeeld over vuurwerk in Etten-Leur

Etten-Leur – Bijna driekwart van de respondenten van het onderzoek van TipEtten-Leur staat positief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente. Dit blijkt uit een onderzoek van TipEtten-Leur over vuurwerk.

Tussen 16 januari en 26 januari reageerden in totaal 169 respondenten op de vragenlijst. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief te noemen en niet representatief. Ook deden zij suggesties over onder meer nieuwe vuurwerkvrije zones, maatregelen om vuurwerkoverlast terug te dringen en manieren om vuurwerkvrije zones onder de aandacht te brengen.

Vuurwerkverbod
Ruim 80 procent van de respondenten zegt tijdens de afgelopen jaarwisseling geen vuurwerk af te hebben gestoken. 17 procent geeft aan dit wel te hebben gedaan. Bijna driekwart van de respondenten staat (zeer) positief tegenover een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente. 17 procent staat hier (zeer) negatief tegenover.

Van de respondenten die (zeer) positief tegenover een algeheel vuurwerkverbod staan, geeft 90 procent aan dat minder overlast voor mensen en dieren een belangrijke reden hiervoor is.  Andere redenen om positief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod te staan zijn “minder rommel en afval op straat” en “vuurwerk is gevaarlijk”.

Van de respondenten die (zeer) negatief tegenover een algeheel vuurwerkverbod staan, geeft driekwart aan dat vuurwerk een traditie is. Ook worden redenen als “het is leuk om naar te kijken” en “een verbod is lastig te handhaven” genoemd.

Afsteektijden
Op 31 december mag in heel Nederland vanaf 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur vuurwerk afgestoken worden. Drie op de tien respondenten geeft aan dat deze afsteektijden prima zijn. Bijna de helft van de respondenten (47 procent) geeft aan dat deze tijden korter mogen.

Wanneer gevraagd wordt naar de handhaving van de afsteektijden, geeft 74 procent aan dat dit (zeer) onvoldoende gebeurt. Daarnaast is gevraagd of de respondenten overlast hebben ervaren van vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Zeven op de tien respondenten geeft aan overlast te hebben ervaren. Het gaat dan voornamelijk om geluidsoverlast (83 procent).

Van de respondenten die overlast hebben ervaren tijdens de jaarwisseling, heeft 14 procent hier een melding van gedaan bij de politie, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast of bij de gemeente.

Vuurwerkvrije zones
Afgelopen jaarwisseling is in Etten-Leur een vuurwerkvrijezone aangewezen, namelijk rondom het gebied in het dierenparkje aan de Wilhelminalaan.

Als de respondenten de vraag krijgen hoe ze tegenover het instellen van een vuurwerkvrijezone staan, antwoordt 63 procent (zeer) positief. Ruim 65 procent zou tijdens te volgende jaarwisseling weer een vuurwerkvrije zone willen zien in de gemeente.

Centrale vuurwerkshow
In verschillende gemeenten in Nederland worden centrale vuurwerkshows georganiseerd. 66 procent van de respondenten van TipEtten-Leur vindt dat een centrale vuurwerkshow in de gemeente georganiseerd moet worden. Dit is voor vele ook de ideale jaarwisseling.

TipEtten-Leur

TipEtten-Leur is een onafhankelijk burgerpanel in de gemeente Etten-Leur waar alle inwoners van 16 jaar en ouder aan kunnen deelnemen. Via TipEtten-Leur doet men niet mee aan opiniepeilingen, maar geven zij via raadgevende vragen antwoord. Dus geen 'wat vindt u van-vragen', maar de 'waarom-' of 'hoe-vragen' over lokale vraagstukken. TipEtten-Leur praat samen met de inwoners, in plaats van over inwoners. TipEtten-Leur is een initiatief van onderzoeksbureau Toponderzoek, dat zich specialiseert in burgerparticipatie.

 


Download resultaten